Srogoń baldaszkowiec

Rhynocoris iracundus

foto: Polska