Pióronóg zwykły

Platycnemis pennipes

foto: Polska